BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü
Beytüşşebap Devlet Hastanesi